Kliniske og funksjonelle fordeler med en stårullestol - 21. okt. kl. 16:00

Bli med på vårt webinar om kliniske og funksjonelle fordeler med en stårullestol

 

En rullestol med ståfunksjon er kjent som et effektivt hjelpemiddel til å forhindre visse sekundære komplikasjoner etter en diagnose som forårsaker immobilitet, men hva er den kliniske, funksjonelle og psykososiale virkningen?

Vær oppmerksom på at webinaret og spørsmål/svar økten vil være på engelsk.

 

Registrer deg her

Sharing & Social

In the spotlight