Om Lifestand

Opp og stå fra A til Å

I 2008 kjøpte Permobil den franske rullestolprodusenten Lifestand. Lifestand har lang tradisjon med å produsere og utvikle manuelle stoler med ståfunksjon av høy kvalitet.

Permobil har også lang erfaring med ståstoler fra eget produktsortiment og har solid kompetanse på det å stå, og ståstoler.

Vi ønsker nå å satse mer offensivt på ståstoler som et framtidsrettet og innovativt hjelpemiddel. Ståstoler gir brukerne store muligheter og fordeler i forhold til jobb, selvstendighet og livskvalitet. Vi mener at ståstoler er et fantastisk hjelpemiddel som har for lite fokus og med en for liten plass i markedet.

Permobil ønsker å være et samlingspunkt for kunnskap, erfaring og informasjon innen ståstoler, og å være en ressurs for markedet på dette produktområdet.

Vi har derfor valg å ansette nye kollegaer, og sette sammen et fokusteam som kun skal jobbe med ståstoler og ståbehov.

Aktuelt