Smitteforebygging - 14. mai kl. 17:00

 

Ønsker du å delta på vårt webinar?

Covid-19 og den verdensomspennende pandemien har dominert nyheten de siste tre månedene.

Permobil har samlet de generelle retningslinjene for rengjøring og desinfeksjon av forflytningshjelpemidler og andre sitteflater i en desinfeksjonsprotokoll. Protokollen er utviklet i samarbeid med flere anerkjente eksterne klinikere.

Bli med på et webinar om generell praksis for smitteforebygging i helsevirksomheter, med spesiell oppmerksomhet på å forhindre videre spredning av Covid-19 via forflytningshjelpemidler og andre sitteflater.

Dette webinaret vil være på engelsk og blir presentert av ergoterapeut Arne Compernolle

 

Registrer deg her

 

 

 

Aktuelt