Fritt Fram

Vad är Fritt Fram?

"Fritt Fram är en app som är utvecklad för att hjälpa personer med tillgänglighetsbehov.
Appen listar information om framkomlighet och tillgänglighet på platser runt om i landet. Alla platser är kontrollerade av Fritt Fram och dess användare som via appen enkelt kan rapportera eventuella brister eller fel i informationen.

Kontinuerligt läggs nya platser in i appen. För tillfället arbetas det med att samla information om platser i Stockholm, Uppsala, Öland, Gotland och Åland. Arbetssättet grundar sig på att ta ett län i Sverige och få in så mycket platser som möjligt inom den delen av landet för att sedan fortsätta både uppåt och nedåt i landet. Detta för att slutligen bli rikstäckande."

www.frittframapp.se

 

Permobil Sverige stöttar Fritt Fram

Vi tror att Fritt Fram kan vara till väldigt stor nytta de människor som använder sig av våra produkter. Vårt mål är därför att hjälpa till att sprida kunskap om appen så att fler personer vet att den finns.
Även Västerås stad har uppmärksammat Fritt Fram, och belönade appen med Västerås Stads Tillgänglighetspris 2015.

Dela & Sociala medier

Aktuellt