Kursleder

Biography:

Menno van Etten, is a trained physiotherapist originally from the Netherlands, living in Norway. For the last 32 years he has been involved in wheelchairs & wheelchair seating in different roles. Initially this involved carrying out wheelchair seating assessments, followed by giving seminars on wheelchair seating in Norway and later in other parts of Scandinavia. He has been a product manager for a wheelchair manufacturer, mainly involved with chairs for elderly and those with severe disabilities. Later he was a European product manager for a major international wheelchair seating system manufacturer. He has always had an interest in seating, specifically how what is considered normal i.e. to be seated at 90°, can be translated into wheelchair seating. More recently Menno's work has focused on the relationship between seating and lying positions in preventing physical deformities and pressure ulcers and how materials people are seated or lying on may help in preventing these situations. Menno has co-authored a number of research papers and a Cochrane Systematic review on his subject specialty. Menno works now for Permobil as a training and competence manager.

 

Biografi:

Menno van Etten er utdannet som fysioterapeut, kommer opprinnelig fra Nederland, har bodd i Norge siden 1983. De siste 32 år har han bekledd forskjellige roller rundt rullestoler, sittende i rullestol. Til å begynne med tilpasset han stoler til brukere, begynte etter hvert å gi kurs om rullestoltilpasning i Norge og senere i andre deler av Skandinavia. Han har vært internasjonal produktsjef hos en manuell rullestol produsent, spesielt med stoler for eldre og de med alvorlige handikapp. Senere ble han Europeisk produktsjef for en av de største internasjonale produsenter av rullestol sittesystemer. Han har alltid vært interessert i det å sitte, spesielt i hvordan det som blir oppfattet som normal sittende, dvs. sittende i 90°, kan oversettes til rullestol sittende. I den senere tid har Menno's arbeid fokusert på forholdene mellom sittende og liggende stillinger og det å forebygge deformiteter og trykksår og hvordan materialer man sitter og ligger på kan hjelpe til i å forebygge disse problemer. Menno har vært medforfatter på en rekke vitenskapelige artikler og en Cochrane Systematic review på hans spesialfelt. Menno jobber nå for Permobil som kurs og kompetanseansvarlig.