Info om batterier

Permobil elektrisk rullestoler har montert MK Powered ventilregulerte gelebatterier (2 batterier i hver stol). Batteriet er klassifisert som "ufarlig gods", uten restriksjoner for flytransport og er unntatt fra regler om farlig gods.

Batteriene tilfredsstiller kravet om ingen forekomst av sprekker eller bristninger ved trykk og vibrasjoner i henhold til regler i "Packing Instruction 806, Special Provision A67", International Air Transport Association (IATA), International Civil Air Organisation (ICAO). Batteriet er også unntatt fra US Department of Transportation Hazardous Material titel 49 av Code of Federal Regulations (CFR), del 171-189. Batteriene har ingen restriksjon for sjøtransport og er klasset som "ufarlig gods" i henhold til IMDG utgave 27.

Permobil rullestolene (med unntak av Permobil Koala Miniflex) har hovedstrømsbryter. Det betyr at det er et galvanisk brudd fra batteriet når bryteren er satt til av-stilling. Det vil si at rullestolen ikke er strømførende (samme funksjon som ved demontering av en kabel fra batteripol). NB! Rullestolens av/på bryter må alltid være satt til av-stilling før hovedstrømsbryter.

For mer informasjon om MK Powered batteriene se www.mkbattery.com

Flytransport: Link

Aktuelt