Louise Linderoth

Louise Linderoth

Louise tror på inkludering och mångfald och säger att ingen annan kan definiera din förmåga. Hon har i samarbete med Permobil designat en t-shirt med budskapet ”My capability is not based on your assumption”.