ICS

Intelligent Control System (ICS)
Kan man förmå en elektrisk rullstol att tänka?
Utmaningen för Permobils utvecklings- och forskningsavdelning har länge varit att på ett sofistikerat sätt samordna och koordinera chassits köregenskaper med sitsarnas elektriska funktioner.

Intelligent Control System (ICS) är ett nytt sitsstyrningssystem som tillsammans med PG's styrsystem R-net innebär ett stort steg mot en "tänkande rullstol". Resultatet innebär helt nya möjligheterna till långtgående individualisering av rörelser och funktioner.

Med ICS och styrsystemet R-net får din Permobil nya, unika egenskaper.

Några exempel:
• Elfunktionerna i sitsen kan programmeras för multipla rörelser, t.ex från liggande till stående i en anpassad rörelse.
• Minnesfunktioner som lagrar dina favoritpositioner och innebär att du kan återta dessa med en enkel knapptryckning.
• Systemet känner av olika sitspositioner och kan anpassa köregenskaper och säkerhet.
• Sitsen möjliga rörelser övervakas och bestäms kontinuerligt utifrån stolens aktuella inställning och status.
• Olika funktioner kan styras med flera typer av manöverenheter, t.ex. knapplåda, joystick eller lösa knappar. Systemet kan dessutom hantera flera olika manöverenheter samtidigt.
• Behovet av mekaniska brytare för att begränsa rörelser och körning har kunnat minimeras för ökad driftsäkerhet.
• Förbättrad information direkt på displayen om vilka funktioner som finns tillgängliga och hur de påverkar stolens egenskaper

Möjligheterna till individuell programmering av egenskaper är nästan oändliga. För en Corpussits finns 168 olika kombinationer av rörelser och positioner. Tack vare ICS kan dessa nu utnyttjas till fullo för att skapa en helhetslösning som motsvarar de mest långtgående kraven på funktionalitet.

Dela & Sociala medier

Aktuellt