Permobilpengen

Permobilpengen är pausad under 2020

Detta innebär att vi inte tar emot några ansökningar i år.

 

Har din förening blivit beviljad aktivitetsstöd under 2019?

Då kan du ladda ner vår rapportmall här
Kom ihåg att rapporten är obligatorisk att lämna in vid beviljat aktivitetsbidrag senast 2 veckor efter avslutad aktivitet.
Fullständiga krav finns bifogat i beslutsbrevet som er förening fick vid beviljat aktivitetsbidrag.

Dela & Sociala medier

Aktuellt