Prevention

Prevention ur ett helhetsperspektiv, vad menar vi?

En av de viktigaste sakerna för att förebygga tryckskador är att minska tiden du sitter i samma position.
Vår kropp behöver aktivitet och rörelse för att fungera och en väl utprovad elrullstol kan hjälpa till att möjliggöra både aktiviteter och upprätthålla en rund funktion i alla organsystem med hjälp av lägesförändring.


Möjligheten till bra sittande i kombination med möjlighet till lägesförändring ger dig de bästa förutsättningarna att förebygga tryckskador, och det är vad vi menar med prevention ur ett helhetsperspektiv.

 

ROHO har fyra grundstenar som vi arbetar efter...

 ROHO-dynor låter dig sjunka in

När två objekt möts kolliderar rörelsekrafterna. När en användare sitter ned möts kroppen och dynan. När någon tillbringar hela dagen sittandes blir det därför mycket kraft att hantera.
En ROHO-dyna gör det möjligt för kroppen att sjunka ned utan motstånd i luftcellerna och erbjuder en miljö som känns bekväm och fördelar trycket jämnt.

 ROHO-dynor anpassar sig efter din kroppsform

Vatten formar sig perfekt efter kroppen. För att imitera den egenskapen måste dynan matcha användarens form. Detta är bara möjligt med flexibla luftceller som kan ge ett konstant och jämnt fördelat tryck över alla ytor som har kontakt med kroppen.I en ROHO-dyna ändras luftcellerna hela tiden för att anpassa sig efter kroppsformen, samtidigt som användaren säkert i rätt position. 

 ROHO-dynor följer dina rörelser

Våra kroppar rör sig hela tiden. Vi ändrar ställning, lutar oss, och våra kroppar förändras under en dag, en vecka eller ett år. Något som påverkar de krafter som uppstår i sittandet. När samma yta påverkas under många timmar varje dag måste ytan vara flexibel. ROHO-dynor är utformade för att följa med kroppen och hela tiden anpassa sig efter de förändringar som sker över tid. 

 ROHO-dynor arbetar med dig hela tiden

Friktion uppstår varje gång en person rör sig. Friktionen kan minimeras om dynan följer personens rörelser. För att uppnå detta krävs en riktigt anpassningsbar yta. Därför är cellerna i en ROHO-dyna konstruerade för att transportera luft mellan varandra så att de kan anpassa sig när kroppen rör sig.
Med en ROHO-dyna behöver användaren inte oroa sig för friktion och skjuvkrafter. När kroppen rör sig följer dynan med, hela tiden. 

 

Dela & Sociala medier

Aktuellt