Om ROHO

ROHO® DRY FLOATATION® Teknologi baseras på 45 års forskning och individuell erfarenhet. Teknologin ger enastående prestanda som underlättar blodflödet genom att omsluta och följa din kropp.

VARFÖR ROHO?

Skydd
ROHO är världsledande då det gäller sittlösningar som förebygger och behandlar tryckskador inklusive djupvävnadsskador, samtidigt som hud och mjukvävnad skyddas.

Justeras
ROHO DRY FLOATATION dynor, till skillnad från skumprodukter, ger möjlighet att ständigt anpassa sig och följa en persons kropp även då denna förändras över tid.

Anpassas
ROHO DRY FLOATATION dynan stödjer rörelser och förändringar.

De fyra principerna

Sex grader rörelsefrihet

ROHO dynor har ett flertal individuella celler. Varje cell rör sig oberoende för att anpassa sig till din kropp.

Låg ytspänning

Varje unik cell låter dig sjunka ner i dynan utan att deformera vävnader och med det minimeras hudpåverkan.

Konstant lågt mottryck

Det är viktigt att jämnt fördela tryck mot kroppen. Krafter och tryck förblir hela tiden konstant när du sjunker ner i din ROHO® DRY FLOATATION® produkt så att du motverkar extra tryck på ett specifikt område.

Låg friktion och skjuvning

Som ett resultat av de tidigare nämnda principerna ger DRY FLOATATION® teknologin låg friktion och motverkar skjuvning. Friktion verkar för att hindra rörelse. Skjuvning sker när motsatta men parallella krafter möts, och resultatet hämmar blodflödet. ROHO® cellernas speciella form och förmåga att röra sig individuellt reducerar kraftigt friktion och skjuvning rör du rör dig.


                                      ROHO Evidence

Om ROHO ISOFLO®

Tekniken ISOFLO® minneskontroll erbjuder varje användare en stabil lösning och justerbar positionering som görs snabbt och enkelt utan att behöva förflytta sig från dynan. Användaren kan enkelt justera och spara inställningar genom att justera luften i fyra kvadranter, vilket skapar en mer stabil grund.

 

Funktion som ger möjlighet till perfekt positionering

 

ISOFLO® teknologin, en minneskontroll på framsidan av alla SELECT® dynor tillåter luften att cirkulera inne i dynan på två sätt:

 
 Med ISOFLO® minneskontrollens röda knapp intryckt stänger du så att luften kan varieras i de fyra kvadranterna. Och ge möjlighet till extra positionering.   Med ISOFLO® minneskontrollens gröna knapp intryckt öppna du så att luften cirkulerar fritt i hela dynan. 

  

Dela & Sociala medier