Föreningskontakt

Vi ser kontakten med föreningslivet som en tillgång och upprättar gärna långsiktiga relationer och samarbetspartners.
Till er vill Permobil gärna bidra med kunskap, tid eller ekonomiska bidrag.
När det kommer till ekonomiska bidrag finns mer information om vårt aktivitetsbidrag Permobilpengen här.
Förutom Permobilpengen kommer vi gärna och berättar om våra erfarenheter eller produkter vid till exempel en föreläsning eller ett möte.

Vill du veta mer?

Franciska Darnell
Contact Coordinator
060-59 59 00
franciska.darnell@permobil.com

Dela & Sociala medier

Aktuellt