Sustainability

Sustainability

Permobil åtar sig att bedriva en hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. Som företag vill vi se alla i samhället leva sina liv fullt ut och uppfylla sin fulla potential. Vi kan möjliggöra detta. 

Hur vi bedriver vår affärsverksamhet styrs av Permobils Uppförandekod, som granskades av Styrelsen år 2020. Uppförandekoden omfattar: 

 • Kärnvärden 
 • Anställda 
 • Kunder/Användare 
 • Produkter och Integritet 
 • Affärsetik 
 • Samhälle och Miljö. 

På samma sätt infördes och granskades en Uppförandekod för leverantörer (EN) på nytt 2020. Den omfattar mer än tre fjärdedelar av utgifterna till leverantörer vid utgången av 2019. Den omfattar följande:  

 • Efterlevnad av lagen 
 • Mänskliga rättigheter 
 • Arbetsnormer 
 • Antikorruption och antitrust 
 • Miljö 
 • Integritet och immateriella rättigheter 
 • Säkerhet och regelefterlevnad 
 • Rapportering och genomförande. 

Som ett helägt företag av Patricia Industries, som är en del av Investor, uppfyller Permobil Investors krav avseende hållbarhet och rapporter om sina nyckeltal för verksamheten (KPI:er). Ytterligare information om Investor och hållbarhet, inklusive årlig rapportering om KPI:er, finns på Investors webbplats. 

Under 2016 anslöt sig Permobil till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (EN), United Nations Global Compact (FN:s Global Compact). Våra årsrapporter till FN:s Global Compact, rapporteringen om framsteg, fungerar som våra hållbarhetsrapporter. De beskriver vårt engagemang för hållbarhet och implementering av de tio principerna i FN:s Global Compact. 

Permobils rapport till FN:s Global Compact år 2020