Sustainability

Sustainability

Permobil Ätar sig att bedriva en hÄllbar och ansvarsfull affÀrsverksamhet. Som företag vill vi se alla i samhÀllet leva sina liv fullt ut och uppfylla sin fulla potential. Vi kan möjliggöra detta. 

Hur vi bedriver vÄr affÀrsverksamhet styrs av Permobils Uppförandekod, som granskades av Styrelsen Är 2021. Uppförandekoden omfattar: 

 • KĂ€rnvĂ€rden 
 • AnstĂ€llda 
 • Kunder/AnvĂ€ndare 
 • Produkter och Integritet 
 • AffĂ€rsetik 
 • SamhĂ€lle och Miljö. 

PĂ„ samma sĂ€tt infördes och granskades en Uppförandekod för leverantörer (EN) pĂ„ nytt 2020. Den omfattar mer Ă€n tre fjĂ€rdedelar av utgifterna till leverantörer vid utgĂ„ngen av 2019. Den omfattar följande:  

 • Efterlevnad av lagen 
 • MĂ€nskliga rĂ€ttigheter 
 • Arbetsnormer 
 • Antikorruption och antitrust 
 • Miljö 
 • Integritet och immateriella rĂ€ttigheter 
 • SĂ€kerhet och regelefterlevnad 
 • Rapportering och genomförande. 

Permobil har sju fokusomrÄden för hÄllbarhet för att fortsÀtta göra bÀttre ifrÄn sig för vÄra intressenter:

 • BĂ€ttre för anvĂ€ndarna: förbĂ€ttrar livskvaliteten och sĂ€kerstĂ€ller högsta standard för produktkvalitet, service och sĂ€kerhet.
 • BĂ€ttre för medarbetarna: att bygga en sĂ€ker och respektfull arbetsplats med mĂ„ngfald och inkludering som kĂ€nnetecken
 • BĂ€ttre för miljön: genom att minimera dess pĂ„verkan
 • BĂ€ttre för företag och samhĂ€llen: med stark affĂ€rsetik och ansvarsfulla inköp.

Som ett helĂ€gt företag av Patricia Industries, som Ă€r en del av Investor, uppfyller Permobil Investors krav avseende hĂ„llbarhet och rapporter om sina nyckeltal för verksamheten (KPI:er). Ytterligare information om Investor och hĂ„llbarhet, inklusive Ă„rlig rapportering om KPI:er, finns pĂ„ Investors webbplats. 

Under 2016 anslöt sig Permobil till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (EN), United Nations Global Compact (FN:s Global Compact). VĂ„ra Ă„rsrapporter till FN:s Global Compact, rapporteringen om framsteg, fungerar som vĂ„ra hĂ„llbarhetsrapporter. De beskriver vĂ„rt engagemang för hĂ„llbarhet och implementering av de tio principerna i FN:s Global Compact. 

Permobils rapport till FN:s Global Compact Är 2020