Permobil logo
Permobil logo

Permobil och Vectura skapar framtidens hållbara arbetsplats med tillgänglighet i världsklass

L to R Linda Nilsson (Permobil), Katrin Jönsson-Loo (Vectura) and Camilla Andersson (Permobil)

V till H: Linda Nilsson (Permobil), Katrin Jönsson-Loo (Vectura) and Camilla Andersson (Permobil)

En unik satsning med ett hållbart innovationscenter för tillverkning och forskning för framtidens rullstolar och mobilitetslösningar.

Timrå, 2023-02-03. I maj 2022 togs spadtaget för Permobils satsning som samlar hela verksamheten under ett tak i Birsta. Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla ett hållbart innovationscenter med tillgänglighet i världsklass. I veckan genomförde Permobil och fastighetsbolaget Vectura tillsammans med underleverantörerna en workshop för att utveckla en hållbar fastighet med hög tillgänglighet.

”Att tillsammans under en dag fokusera på hur vi kan lyfta hållbarhet och tillgänglighet till en ny nivå är en mycket bra investering för framtiden. Vi vill utmana oss och ta ett steg till, att använda den kunskap och de insikter som vi erhållit tillsammans med våra användare och omvandla det i utformningen av fastigheten så att denna stöttar och bidrar till inkludering, delaktighet och tillgänglighet för alla.”, säger Linda Nilsson, projektledare Permobil.

I workshopen fokuserade gruppen på frågor kring tillgänglighet, arbetsmiljö, social hållbarhet och klimatpåverkan. Det handlar bland annat om klimatsmarta val av material och att titta på återbruk och användning av återvunna material vid utformning av utomhusmiljön. En viktig aspekt är biologisk mångfald, där exempelvis ängsmark diskuterades i stället för traditionella planteringar. Fastigheten ska vara tillgänglig för alla. Utformningen från parkering och in i fastigheten är genomtänkt med stora ljusinsläpp, öppna ytor, god akustik och funktionslösningar som är noga valda för att underlätta för flertalet olika funktionsvariationer. Målet är att skapa en tillgänglighet som är självklar för alla.

”Det är mycket viktigt att vi bygger hållbara fastigheter som är tillgängliga för alla. Här lägger vi stor kraft på att minimera den nya fastighetens klimatavtryck genom bland annat förse byggnaden med ett hållbart energisystem som innefattar både bergvärme och solceller. För att sänka byggnadens klimatpåverkan gör vi också aktiva val när det kommer till material, byggsystem och utformning.”, säger Karin Jönsson-Loo, projektchef Vectura.

”Byggnaden kommer att vara LEED Gold certifierad, vilket innebär att projektet kommer att bedömas enligt ett globalt certifieringssystem för att bedöma byggnaders miljöpåverkan men också dess inverkan på människors hälsa. Att på smarta och innovativa sätt se till att projektets miljöpåverkan minskas är något vi är väldigt stolta över.”, säger Camilla Andersson, hållbarhetschef på Permobil.

 

__________________________________________________________________________ 

Om Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndet består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vecturas portfölj sträcker sig runt om i landet, med fokus på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor AB. För mer information, besök www.vectura.se