My capability is not based on your assumption.

My capability is not based on your assumption.

Tillsammans med modedesignern Louise Linderoth, vill Permobil utmana attityder för att inspirera människor att se möjligheter hos varje enskild individ. Hur vi klär oss är viktigt för oss alla och säger något om vem vi är kan ingjuta självförtroendet. Samarbetet med Louise ger en röst till våra användare att berätta om deras möjligheter. Här är några av deras berättelser.

Hur är din berättelse om vad andra förväntar sig av dig?

Hur kan vi tillsammans bli bättre på att se allas förmågor?

Kontakta Patrik Wolf med dina berättelser: patrik.wolff@permobil.com  

Kontakt Patrik Wolff: patrik.wolff@permobil.com