PermobilAssist
Permobil

PermobilAssist™

Services
  • Reparation, justering, omkonfigurering och fältanpassning

    Med Permobils tjänster Justering, Reparation och Omkonfigurering hålls din Permobil‑produkt i toppskick och anpassas efter användarens behov.
  • Rekonditionerings­service från Permobil

    Rekonditioneringstjänsten återställer en begagnad enhet i gott skick för att den ska kunna återanvändas på ett säkert sätt. Tjänsten omfattar rengöring, reparation, installation av program-/maskinvaruuppdateringar (som inte förändrar den avsedda användningen) och utbyte av delar som är slitna eller som inte kan rengöras hygieniskt.
  • Förebyggande underhåll

    Regelbunden inspektion genom förebyggande underhållsservice gör det möjligt att upptäcka och åtgärda potentiella justeringsbehov eller reparationsbehov för att förhindra att rullstolen går sönder.

💬 No translation data

Reparation, justering, omkonfigurering och fältanpassning.pdf
Broschyrer
Fjärrtjänster.pdf
Broschyrer
Rekonditionerings­service.pdf
Broschyrer
Förebyggande underhåll.pdf
Broschyrer
Fleet management.pdf
Broschyrer
Battery Management Service.pdf
Broschyrer