Bærekraft

Bærekraft

Permobil er opptatt av å drive en bærekraftig og ansvarlig virksomhet. Som bedrift ønsker vi at alle i samfunnet skal leve et fullstendig liv og oppnå sitt fulle potensial. Vi kan fungere som en tilrettelegger for det.

Hvordan vi utfører vår virksomhet styres av Permobils etiske retningslinjer, som ble gjennomgått av styret i 2021. De etiske retningslinjene dekker:

 • Kjerneverdier
 • Ansatte
 • Kunder/brukere
 • Produkter og konfidensialitet
 • Forretningsetikk
 • Samfunn og miljø.

Tilsvarende ble etiske retningslinjer for leverandører introdusert og gjennomgått på nytt i 2020. Disse dekker mer enn tre fjerdedeler av utgiftene til leverandører ved utgangen av 2019. De dekker følgende: 

 • Overholdelse av lovene
 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsstandarder
 • Antikorrupsjon og antitillit
 • Miljø
 • Integritet og åndsverk
 • Sikkerhet og overholdelse av regelverk
 • Rapportering og håndhevelse.

Permobil fokuserer på syv bærekraftsområder som vil gjøre livet bedre for interessentene våre:

 • Bedre for brukerne: forbedre livskvaliteten og sikre den høyeste standarden innen produktkvalitet, service og sikkerhet.
 • Bedre for de ansatte: skape en trygg og respektfull arbeidsplass som kjennetegnes av mangfold og inkludering
 • Bedre for miljøet: ved å minimere miljøpåvirkningen
 • Bedre for næringslivet og lokalsamfunnene: med sterk forretningsetikk og ansvarlige innkjøp

Som et heleid selskap av Patricia Industries, som er en del av Investor, oppfyller Permobil Investors krav knyttet til bærekraft og rapporterer om deres KPI-er. Du finner mer informasjon om investorer og bærekraft, inkludert årlig rapportering om nøkkeltallene, på nettstedet til Investor.

Permobil ble en del av FNs Global Compact i 2016. Våre årlige rapporter til FN Global Compact og vår kommunikasjon om fremgang (Communication on Progress), spiller en dobbel rolle og fungerer også som våre bærekrafts rapporter. De beskriver vår forpliktelse til bærekraft og implementering av de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Permobil-rapport til FN Global Compact 2020