Vår eier

Vår eier

Investor, grunnlagt av Wallenberg-familien i 1916, er en engasjert eier av flere globale selskaper av høy kvalitet. Vi har et langsiktig investeringsperspektiv. Gjennom styredeltakelse, så vel som industriell erfaring, vårt nettverk og vår økonomiske styrke, jobber vi kontinuerlig for å støtte våre selskaper til å forbli eller bli best-i-klassen. Vår portefølje omfatter blant annet ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke, SEB og Permobil.

Investor opprettholder en tett og kontinuerlig dialog rundt verdiskaping med Permobils styre og CEO.

Investors eierarbeid utføres hovedsakelig av forretningsteam som består av styrerepresentanter, investeringsforvaltere og analytikere. Forretningsteamene analyserer bransjene og setter sammen en standard for selskapenes ytelse sammenlignet med konkurrentene. Basert på analysen utvikler Investor planer for verdiskaping for Permobil.

Patricia Industries er ansvarlig for Investor ABs heleide datterselskaper. Siden 2006 har fokuset på heleide selskaper økt betydelig. Patricia Industries ble etablert i 2015 for å akselerere og øke engasjementet for denne innsatsen. Fokuset er å eie nordiske og nordamerikanske selskaper. Norden er vårt hjemmemarked, og vi har vært aktive i Nord-Amerika i flere tiår.