Permobil logo
Permobil logo
Permobil

PermobilAssist

Services
  • Accu management

    Permobil's accu management service bewaakt de accu's en zend waarschuwingen wanneer er onderhoud, service of vervanging nodig is. Accu's in complete service biedt garantie.
  • Fleet management

    Permobil Fleet management service bewaakt het park rolstoelen en waarschuwt wanneer aandacht nodig is om de rolstoel rijdend te houden
  • Preventief onderhoud

    Preventief onderhoud maakt het mogelijk om reparaties en potentiele storingen te voorkomen. Dit zorgt voor verminderingen van rolstoel storingen en uitval van rolstoelen