Duurzaamheid

Duurzaamheid

Permobil streeft naar een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Als bedrijf willen wij dat iedereen in de samenleving een volwaardig leven leidt en zijn of haar potentieel ten volle benut. Wij kunnen daarbij als facilitator fungeren. 

Onze manier van zakendoen wordt geleid door de Permobil Gedragscode, die in 2021 door de Raad van Bestuur is herzien. De Gedragscode heeft betrekking op: 

  • Kernwaarden 
  • Werknemers 
  • Klanten/gebruikers 
  • Producten en vertrouwelijkheid 
  • Bedrijfsethiek 
  • Samenleving en milieu. 

Ook werd een Gedragscode voor leveranciers ingevoerd, die in 2020 opnieuw werd herzien. Het dekt meer dan driekwart van de uitgaven aan leveranciers sinds eind 2019. 

Permobil heeft zeven aandachtsgebieden voor duurzaamheid om het beter te blijven doen voor onze belanghebbenden:

  • Beter voor gebruikers: verbetering van de levenskwaliteit en waarborging van de hoogste normen op het gebied van productkwaliteit, service en veiligheid
  • Beter voor medewerkers: bouwen aan een veilige en respectvolle werkplek met diversiteit en inclusie als kenmerk
  • Beter voor het milieu: door de impact ervan te minimaliseren
  • Beter voor bedrijven en gemeenschappen: met een sterke bedrijfsethiek en verantwoorde

De zeven aandachtsgebieden en hun doelstellingen voor of in 2030 zijn:
1. Milieu-impact
    1. Verminder de CO2-uitstoot met 70% (scope 1 en scope 2).
2. Diversiteit en inclusie
    1. Genderevenwicht van werknemers 40/60 
    2. 8 op de 10 medewerkers geeft aan zich betrokken te voelen – op basis van medewerkersenquête
    3. Toegankelijkheid van de werkplek.
3. Veilige en respectvolle werkplek
    1. Nultolerantie voor ongevallen met werkverlet en werkgerelateerde dodelijke ongevallen.
4. Product- en servicekwaliteit en veiligheid
    1. Nultolerantie voor aantal gevallen van niet-naleving.
5. Kwaliteit van leven voor gebruikers
    1. Pilotstudie aan de gang.
6. Bedrijfsethiek
    1. 90% van al het personeel is getraind in onze Gedragscode en het beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie.
7. Verantwoorde inkoop - Gedragscode voor leveranciers:
    1. Alle nieuwe leveranciers om zich aan te melden
    2. 98% van de leveranciersuitgaven vallen onder de Gedragscode voor leveranciers
    3. Bestaande leveranciers worden om de 3 jaar beoordeeld.

Als een 100% dochteronderneming van Patricia Industries dat deel uitmaakt van Investor, voldoet Permobil aan de eisen van Investor met betrekking tot duurzaamheid en rapporteert over hun KPI's. Meer informatie over Investor en duurzaamheid, inclusief jaarverslagen over de KPI's, is te vinden op de website van Investor. 

In 2016 sloot Permobil zich aan bij het United Nations Global Compact. Onze jaarverslagen aan het UN Global Compact, de communicatie over vooruitgang, zijn ook onze duurzaamheidsverslagen. Ze beschrijven onze toewijding aan duurzaamheid en de implementatie van de Tien Principes van het UN Global Compact. 

Permobil rapport aan het UN Global Compact 2020