Permobil logo
Permobil logo

Duurzaamheid

Ásthildur Jóna Guðmundsdóttir

Permobil streeft naar een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Als bedrijf willen wij dat iedereen in de samenleving een volwaardig leven leidt en zijn of haar potentieel ten volle benut. Wij kunnen daarbij als facilitator fungeren. 

Ons eerste uitgebreide duurzaamheidsverslag beschrijft onze strategie om duurzaam en verantwoord te ondernemen, en de prestaties tot dusver. 

Permobil Sustainability report edition 2022

Permobil Sustainability report edition 2021

Onze manier van zakendoen wordt geleid door de Permobil Gedragscode. De Gedragscode heeft betrekking op: 

  • Kernwaarden 
  • Werknemers 
  • Klanten/gebruikers 
  • Producten en vertrouwelijkheid 
  • Bedrijfsethiek 
  • Samenleving en milieu. 

Aan de basis van het werk op het gebied van duurzaamheid ligt het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Aan de basis van het werk op het gebied van duurzaamheid, ligt het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Sustainability Policy. Permobil heeft zeven aandachtsgebieden voor duurzaamheid om het beter te blijven doen voor onze belanghebbenden:

  • Beter voor gebruikers: verbetering van de levenskwaliteit en waarborging van de hoogste normen op het gebied van productkwaliteit, service en veiligheid
  • Beter voor medewerkers: bouwen aan een veilige en respectvolle werkplek met diversiteit en inclusie als kenmerk
  • Beter voor het milieu: door de impact ervan te minimaliseren
  • Beter voor bedrijven en gemeenschappen: met een sterke bedrijfsethiek en verantwoorde

De zeven aandachtsgebieden en hun doelstellingen voor of in 2030 zijn:
1. Milieu-impact
    1. Verminder de CO2-uitstoot met 70% (scope 1 en scope 2).
    2. Verminder de CO2-uitstoot met 20% (scope 3)
2. Diversiteit en inclusie
    1. Genderevenwicht van werknemers 9F/m) 40/60 
    2. 8 op de 10 medewerkers geeft aan zich betrokken te voelen – op basis van medewerkersenquête
    3. Toegankelijkheid van de werkplek.
3. Veilige en respectvolle werkplek
    1. Nultolerantie voor ongevallen met werkverlet en werkgerelateerde dodelijke ongevallen.
4. Product- en servicekwaliteit en veiligheid
    1. Nultolerantie voor aantal gevallen van niet-naleving.
5. Kwaliteit van leven voor gebruikers
    1. Pilotstudie aan de gang.
6. Bedrijfsethiek
    1. 90% van al het personeel is getraind in onze Gedragscode en het beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie.
7. Verantwoorde inkoop - Gedragscode voor leveranciers 
    1. Alle nieuwe leveranciers om zich aan te melden
    2. 98% van de leveranciersuitgaven vallen onder de Gedragscode voor leveranciers
    3. Bestaande leveranciers worden om de 3 jaar beoordeeld.

Als een 100% dochteronderneming van Patricia Industries dat deel uitmaakt van Investor, voldoet Permobil aan de eisen van Investor met betrekking tot duurzaamheid en rapporteert over hun KPI's. Meer informatie over Investor en duurzaamheid, inclusief jaarverslagen over de KPI's, is te vinden op de website van Investor. 

In 2016 sloot Permobil zich aan bij het United Nations Global Compact. Onze jaarverslagen aan het UN Global Compact, de communicatie over vooruitgang, zijn ook onze duurzaamheidsverslagen. Ze beschrijven onze toewijding aan duurzaamheid en de implementatie van de Tien Principes van het UN Global Compact. 

Permobil report to the UN Global Compact 2021