Hållbarhet

Hållbarhet

Permobil åtar sig att bedriva en hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. Som företag vill vi se alla i samhället leva sina liv fullt ut och uppfylla sin fulla potential. Vi kan möjliggöra detta. 

Vår första hållbarhetsrapport beskriver företagets ambition att driva en hållbar och ansvarsfull verksamhet, och resultatet hittills visar på tydliga framsteg

Permobil Sustainability report edition 2021

Hur vi bedriver vår affärsverksamhet styrs av Permobils Uppförandekod, som granskades av Styrelsen år 2021. Uppförandekoden omfattar: 

  • Kärnvärden 
  • Anställda 
  • Kunder/Användare 
  • Produkter och Integritet 
  • Affärsetik 
  • Samhälle och Miljö. 

Permobil har sju fokusområden för hållbarhet för att fortsätta göra bättre ifrån sig för våra intressenter:

  • Bättre för användarna: förbättrar livskvaliteten och säkerställer högsta standard för produktkvalitet, service och säkerhet
  • Bättre för medarbetarna: att bygga en säker och respektfull arbetsplats med mångfald och inkludering som kännetecken
  • Bättre för miljön: genom att minimera dess påverkan
  • Bättre för företag och samhällen: med stark affärsetik och ansvarsfulla inköp.

De sju fokusområdena och deras mål för eller till 2030 är:
1. Påverkan på miljön
    1. Minska CO2-utsläppen med 70 % (Scope 1 och Scope 2).
    2. Minska CO2-utsläppen med 20 % (Scope 3).
2. Mångfald och inkludering
    1. Könsfördelning för anställda 40/60
    2. 8 av 10 anställda uttrycker att de känner sig delaktiga – baserat på medarbetarundersökning
    3. Tillgänglighetsanpassning av arbetsplatsen
3. Trygg och respektfull arbetsplats
    1. Nolltolerans för arbetsolyckor och arbetsrelaterade dödsolyckor
4. Produkt- och tjänstkvalitet och säkerhet
    1. Nolltolerans för antal fall av bristande efterlevnad
5. Livskvalitet för användarna
    1. Pilotstudie genomförs
6. Affärsetik
    1. 90 % av all medarbetare vår uppförandekod och policies mot mutor och korruption
7. Ansvarsfull inköp - Uppförandekod för leverantörer:
    1. Alla nya leverantörer accepterat att registrera sig för det
    2. 98 % av leverantörsutgifterna omfattas av uppförandekoden för leverantörer
    3. Befintliga leverantörer granskas vart tredje år.

 

På samma sätt infördes och granskades en Uppförandekod för leverantörer (EN) på nytt 2020. 98 % av leverantörernas utgifter omfattas direkt (89 %) eller indirekt (9 %) av koden.

Som ett helägt företag av Patricia Industries, som är en del av Investor, uppfyller Permobil Investors krav avseende hållbarhet och rapporter om sina nyckeltal för verksamheten (KPI:er). Ytterligare information om Investor och hållbarhet, inklusive årlig rapportering om KPI:er, finns på Investors webbplats. 

Under 2016 anslöt sig Permobil till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (EN), United Nations Global Compact (FN:s Global Compact). Våra årsrapporter till FN:s Global Compact, rapporteringen om framsteg, fungerar som våra hållbarhetsrapporter. De beskriver vårt engagemang för hållbarhet och implementering av de tio principerna i FN:s Global Compact. 

Permobil rapport till FN:s UN Global Compact år 2021