Permobil logo
Permobil logo

Vår ägare

Investor, som grundades av Wallenberg-familjen 1916, är en engagerad ägare till högkvalitativa, globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelsedeltagande, likväl som branscherfarenhet, vårt nätverk och vår finansiella kapacitet, arbetar vi kontinuerligt för att stödja våra företag att också i fortsättningen vara, eller bli, mest framgångsrika i sitt slag. Bland våra innehav finns bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke, SEB och Permobil. 

Investor upprätthåller en nära och kontinuerlig dialog om skapande av affärsmässigt värde med Permobils styrelse och VD. 

Investors ägarskapsarbete utförs huvudsakligen av företagsteam som består av styrelserepresentanter, investeringsförvaltare och analytiker. Företagsteamen analyserar branscherna och jämför företagens resultat med konkurrenternas resultat. Baserat på analysen utvecklar och förfinar Investor kontinuerligt affärsplaner för värdeskapande för Permobil. 

Patricia Industries ansvarar för Investor AB:s helägda dotterbolag. Sedan 2006 har fokus mot helägda företag ökat avsevärt. Patricia Industries etablerades 2015 för att påskynda och öka vårt åtagande avseende detta. Fokus ligger på att äga nordiska och nordamerikanska företag. Norden är vår hemmamarknad och vi har varit aktiva i Nordamerika i årtionden.