Permobil logo
Permobil logo

Vår historia

Permobil grundare tittar på en del av den första elrullstolar

Som en frispråkig förkämpe för personer med funktionsnedsättning, byggde doktor Per Uddén upp företaget utifrån idén om att varje person har rätt att kompenseras för sin funktionsnedsättning så långt som möjligt, med hjälpmedel som håller samma tekniska standard som de vi alla använder till vardags. 

Doktor Per Uddén drevs av ett starkt engagemang att hitta nya lösningar på de problem han stötte på i sitt arbete som läkare. Med ett unikt fokus på patienten, förenade han och hans team kreativitet och teknik, när de skrev det första kapitlet i berättelsen om Permobil. 

Grundarna av de nya tillskotten i Permobil-familjen drevs också av ett starkt gemensamt engagemang och ville sätta individens behov först.