Permobil logo
Permobil logo

Stomresning av Permobils nya byggnad firas med tidskapselceremoni och medarbetarlunch

V-H: Joel Ambré, VD Vectura lade ner en blindskriftsskylt för wc och en dörröppnare samt ett manifest för projektet om tillgänglighet i världsklass Jeanette Hedlund, ordförande Stadsbyggnadsnämnden Sundsvall, står med tidskapsel Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall lade ner Sundsvall Draken Linda Nilsson, projektledare Permobil lade ner; bild med grundaren Per Udden och Hans Engman, artikel från Sundsvalls Tidning om spadtaget samt legomodell M Corpus VS

Permobils satsning med att bygga en hållbar fastighet med tillgänglighet i världsklass som inrymmer hela verksamheten i Sundsvall tar form. Milstolpen med resning av fastighetens stommar uppmärksammades med en tidskapselceremoni där Permobil, fastighetsutvecklaren Vectura och Sundsvallkommun lämnade meddelanden till eftervärlden. Alla medarbetare i Timrå och Sundsvall bjöds in till Stomresningsdagen och vid tillfället fanns en virtuell visning av den framtida arbetsplatsen och det serverades smarriga burritos baserat på lokala råvaror.  

Den nya byggnaden som kommer att stå klar i september 2024 inhyser hela Permobils verksamhet, allt från tillverkning till forskning, utveckling, marknad och kundsupport. Från start har medarbetarna varit delaktiga i projektet och under året har det genomförts workshops och vernissage för att utveckla och visa hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Medarbetarna har i nära samarbete med fastighetsbolaget Vectura, arkitekter och Byggdialog deltagit i utformning och anpassning av lokalerna för att kunna nyttja dem på ett optimalt sätt. Med satsningen vill Permobil skapa en hållbar arbetsmiljö med tillgänglighet i världsklass. Hållbarhetsfokuset omfattar bland annat ett energisystem med bergvärme och solceller på taket samt laddstolpar på parkeringen. Genomgående är materialvalen gjorda med hållbarhet i fokus och med en ambition att återanvända så mycket som är möjligt.  

”Medarbetarnas engagemang har varit en otroligt viktig drivkraft när vi utformat framtidens Permobil i Sundsvall. Tillgänglighet är en hjärtefråga då vi vill förmedla att inkluderande byggnader inte enbart är bra för personer med särskilda behov utan gynnar oss alla! Det känns naturligt och extra bra att hållbarhet är en viktig del i byggnaden.”, säger Linda Nilsson, projektledare för Permobils nya anläggning i Sundsvall. ”Vårt bidrag till tidskapseln blir en modell i Lego av vår eldrivna rullstol F5 Corpus VS som möjliggör för användaren att stå upprätt och att köra i stående ställning. Den tycker vi representerar Permobils innovationskraft!”

“För oss är detta ett mycket spännande och fint projekt som vi är stolta över att utveckla tillsammans med Permobil. Att arbeta med tillgänglighet på det här unika sättet är väldigt roligt och att dessutom få möjlighet att lära oss så mycket från Permobil, som ju är experter inom området. Det kommer vi ha stor användning av i våra framtida projekt”, säger Joel Ambré, vd på Vectura.

Sundsvall kommun representerades vid Tidskapselceremonin av Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall och Jeanette Hedlund, ordförande Stadsbyggnadsnämnden Sundsvall. De önskade lycka till med byggnationen och bidrog med en liten Sundsvalls drake till tidskapseln.

I tidskapseln ska det finns bild med grundaren Per Udden och Hans Engman, artikel från Sundsvalls Tidning om spadtaget samt en liten skalenlig legomodell av Permobils senaste innovation, den eldrivna rullstolen M Corpus VS som möjliggör för användaren att stå upprätt och att köra i stående ställning.

 

Fotograf: Olle Melkerhed

Rendering av hur nya byggnad ska ser ut.

💬 No translation data

L to R Linda Nilsson (Permobil), Katrin Jönsson-Loo (Vectura) and Camilla Andersson (Permobil)
3 februari 2023
Permobil och Vectura skapar framtidens hållbara arbetsplats med tillgänglighet i världsklass

En unik satsning med ett hållbart innovationscenter för tillverkning och forskning för framtidens rullstolar och mobilitetslösningar.

Timrå, 2023-02-03. I maj 2022 togs spadtaget för Permobils satsning som samlar hela verksamheten under ett tak i Birsta. Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla ett hållbart innovationscenter med tillgänglighet i världsklass. I veckan genomförde Permobil och fastighetsbolaget Vectura tillsammans med underleverantörerna en workshop för att utveckla en hållbar fastighet med hög tillgänglighet.

”Att tillsammans under en dag fokusera på hur vi kan lyfta hållbarhet och tillgänglighet till en ny nivå är en mycket bra investering för framtiden. Vi vill utmana oss och ta ett steg till, att använda den kunskap och de insikter som vi erhållit tillsammans med våra användare och omvandla det i utformningen av fastigheten så att denna stöttar och bidrar till inkludering, delaktighet och tillgänglighet för alla.”, säger Linda Nilsson, projektledare Permobil.

I workshopen fokuserade gruppen på frågor kring tillgänglighet, arbetsmiljö, social hållbarhet och klimatpåverkan. Det handlar bland annat om klimatsmarta val av material och att titta på återbruk och användning av återvunna material vid utformning av utomhusmiljön. En viktig aspekt är biologisk mångfald, där exempelvis ängsmark diskuterades i stället för traditionella planteringar. Fastigheten ska vara tillgänglig för alla. Utformningen från parkering och in i fastigheten är genomtänkt med stora ljusinsläpp, öppna ytor, god akustik och funktionslösningar som är noga valda för att underlätta för flertalet olika funktionsvariationer. Målet är att skapa en tillgänglighet som är självklar för alla.

”Det är mycket viktigt att vi bygger hållbara fastigheter som är tillgängliga för alla. Här lägger vi stor kraft på att minimera den nya fastighetens klimatavtryck genom bland annat förse byggnaden med ett hållbart energisystem som innefattar både bergvärme och solceller. För att sänka byggnadens klimatpåverkan gör vi också aktiva val när det kommer till material, byggsystem och utformning.”, säger Karin Jönsson-Loo, projektchef Vectura.

”Byggnaden kommer att vara LEED Gold certifierad, vilket innebär att projektet kommer att bedömas enligt ett globalt certifieringssystem för att bedöma byggnaders miljöpåverkan men också dess inverkan på människors hälsa. Att på smarta och innovativa sätt se till att projektets miljöpåverkan minskas är något vi är väldigt stolta över.”, säger Camilla Andersson, hållbarhetschef på Permobil.

 

__________________________________________________________________________ 

Om Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndet består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vecturas portfölj sträcker sig runt om i landet, med fokus på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor AB. För mer information, besök
www.vectura.se