MyPermobil
Permobil

MyPermobil

  • Koppla upp dig

    Om något händer finns vi här för att hjälpa dig igång igen. Ditt Permobil-servicecenter kan nu få fjärråtkomst till stolsdata för att hjälpa till att felsöka och hantera potentiella fel inom bästa möjliga tidsram.

  • Batteristatus

    Batteristatusen hjälper dig att hålla reda på hur långt du kan köra innan du behöver ladda igen.

  • Insikter i sitsens användning

    Följ ditt sittbeteende och utveckla goda sittvanor med hjälp av meningsfulla insikter i hur du använder de elektriska sitsfunktionerna.

💬 No translation data

MyPermobil_Activation_Quickguide_SE.pdf
Användarmanualer
MyPermobil_data sheet_SE.pdf
Broschyrer
MyPermobil brochure se sw.pdf
Broschyrer
Permobil Connect brochure se sw.pdf
Broschyrer